4 Μαρ 2005

Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΜΨΥ

Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας
Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με σκοπό την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν στις Βορειοανατολικές και Δυτικές Κυκλάδες. Στη Συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Σ. Στυλιανίδης, ο Γενικός Διευθυντής Ν. Συμεωνίδης, η Τομεακή Υπεύθυνος των Κ.Μ. Αν. Κατιδένιου, στελέχη της κεντρικής διοίκησης και όλα τα στελέχη των δύο Κινητών Μονάδων. Επίσης παρενέβη ο Ν. Γκιωνάκης, στέλεχος της Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργου «Ψυχαργώς-Β’ φάση», η οποία συνέβαλε στην οργάνωση της συνάντησης.

Η Συνάντηση διήρκεσε 9:30 έως 17:30. Μετά από μία εισαγωγή στη φιλοσοφία και τις αρχές που πρέπει να διέπουν την λειτουργία των ΚΜΨΥ, παρουσιάστηκε προσχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού και συζητήθηκε διεξοδικά η τελική διαμόρφωση του. Σημαντικό στοιχείο που συζητήθηκε είναι η διαμόρφωση του οργανογράμματος των Μονάδων.

Οι βασικές ενότητες του Κανονισμού είναι:
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
α)ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
β) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ και ΕΦΗΒΟΥΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η σημασία του Εσωτερικού Κανονισμού στοχεύει όχι μόνο στην τυποποίηση του έργου και την θεσμική προστασία των Κ.Μ., αλλά στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Την επόμενη ημέρα διοργανώθηκε από την Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργου «Ψυχαργώς-Β’ φάση» εργαστήριο με θέμα:

“Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας:ανταλλαγή εμπειριών από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο”


Εκπρόσωποι Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας απ’όλη την Ελλάδα αναφέρθηκαν στην εμπειρία τους από τη λειτουργία των κινητών μονάδων συμπεριλαμβάνοντας στην εισήγησή τους, μεταξύ άλλων, θέματα όπως:
§ Ιστορικό της εμπειρίας
§ Οργανωτική δομή και λειτουργία
§ Αποτελέσματα
§ Προβλήματα

Στο εργαστήριο συμμετείχαν:

Fabrizio Asioli, Ψυχίατρος, Καθηγητής Κοινοτικής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Bologna, Νίκος Γκιωνάκης,: Ψυχολόγος, Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης προγράμματος «Ψυχαργώς – Β΄ φάση», Άγις Γούζαρης, Ψυχίατρος, επιστ. υπεύθυνος, ΚΜΨΥ ΒΑ Κυκλάδων, ΕΠΑΨΥ, Χαράλαμπος Ιεροδιακόνου, Ομότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Κατσαδώρος, Ψυχίατρος, πρόεδρος ΔΣ ΑμΚΕ «Κλίμακα», Γιώργος Κοκκινάκος, Ψυχίατρος, Δ/ντής ΕΣΥ, ΘΧΨΠ Χανίων, Βύρωνας Λαζαρίδης, Ψυχίατρος, Αναπλ. Δ/ντής ΕΣΥ, Επιστ. υπεύθυνος Ομάδας Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Επαρχιακού Τύπου (ΟΨΣΕΤ) 2, ΨΝ Θεσσαλονίκης, Βενετσάνος Μαυρέας, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δημήτρης Ξυλάς Ψυχίατρος, επιμ. Α΄ ΕΣΥ, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, Δημήτρης Πλουμπίδης, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρία Σαμακουρή, Λέκτορας Ψυχιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Στέλιος Στυλιανίδης, Δρ. Ψυχίατρος, Πρόεδρος ΔΣ ΕΠΑΨΥ, Δημήτρης Χονδρός, Οικονομολόγος, Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης προγράμματος «Ψυχαργώς – Β΄ φάση»

Ο Καθ. Fabrizio Asioli ήρθε στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ΄Εχει αποτελέσει επί σειρά ετών συνεργάτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για θέματα κοινοτικής ψυχιατρικής και κατέχει πολυετή και σημαντικότατη εμπειρία από τις διαδικασίες ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ιταλία, αλλά και την Λατινική Αμερική. Η εισήγηση του είχε τον τίτλο: Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ψυχιατρική: το ιστορικό της εμπειρίας της περιφέρειας Emiglia – Romagna (Ιταλία). Στο πλαίσιο της φιλοξενίας του από την Ε.Π.Α.Ψ.Υ. συζητήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και του Πανεπιστημίου της Bologna στον ερευνητικό τομέα.