24 Φεβ 2005

1η Συνάντηση Εργασίας Δικτύου Φορέων Ψυχικής Υγείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας στην κοινότητα απαιτεί την ανάπτυξη δεσμών αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλες δομές, επαγγελματικές ομάδες και κοινοτικούς πόρους, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη κατάλληλων και ευαίσθητων δεσμών με το προσωπικό κοινωνικό δίκτυο του κάθε ασθενούς/ χρήστη ξεχωριστά. Με αφορμή την παραδοχή αυτή, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, 10.00-13.00, με πρωτοβουλία της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, η 1η κατά σειρά συνάντηση εκπροσώπων φορέων ψυχικής υγείας-κοινωνικής αλληλεγγύης και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στα Βόρεια Προάστια Αττικής. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για το έργο του κάθε φορέα, η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Βορείων Προαστίων. Ως τόπος συζήτησης των προαναφερθέντων θεμάτων ορίστηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μελισσίων, ο οποίος παρείχε ευγενικά όλη την υποδομή φιλοξενίας της συνάντησης.

Για την πραγμάτωση της συνάντησης προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν οι ακόλουθοι φορείς:
Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. «Σισμανογλείου», η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελισσίων, το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Κηφισιάς, το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Βριλησσίων, το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Δήμου Αμαρουσίου, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου, η Μονάδα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., η Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργου «Ψυχαργώς – Β’ Φάση», ο Οργανισμός Πρόνοιας του Δήμου Αμαρουσίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.), το Πολυϊατρείο Δήμου Πεύκης, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Νέστωρ», οι Δήμοι Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Κηφισιάς, Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Πεύκης, καθώς και οι Κοινότητες Πεντέλης και Ν. Πεντέλης.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων των παραπάνω φορέων που παρευρέθηκαν έφτασε τους 30.

Ακολούθησε συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν ολόκληρο το δίκτυο ψυχικής υγείας και τοπικής αυτοδιοίκησης από την οποία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα με την από κοινού συμφωνία όλων των παρευρισκομένων.
Σε ένα πρώτο επίπεδο αναγνωρίστηκε η έντονη ανάγκη ενημέρωσης, συστηματικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας. Το Δίκτυο μπορεί μέσω αποτελεσματικού συντονισμού να προσφέρει εκπαίδευση μέσα από την πληροφόρηση του κοινού για τη φύση της ψυχικής υγείας, για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τους τρόπους αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας.
Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν συντονισμένες δράσεις ενίσχυσης του ήδη υπάρχοντος άτυπου δικτύου οικογενειών μέσω της εκπαίδευσης των επαγγελματιών, των οικογενειών και των χρηστών.
Τέλος είναι σημαντικό, για να μπορέσει το Δίκτυο να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά, να υπάρχει αυστηρός συντονισμός δράσεων, χωρίς χρονοτριβές και σεβασμός στην ηθική του δικτύου, πράγμα το οποίο σημαίνει ισότιμη συμμετοχή των μελών.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε, επιπλέον, η δημιουργία πενταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής για τη δημιουργία του Δικτύου με καταμερισμό ευθυνών και διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος δράσεων για το 2005. Στην επιτροπή θα συμμετάσχουν, σε αυτή τη φάση, εκπρόσωποι των φορέων ψυχικής υγείας για λόγους ευελιξίας, τεχνοκρατικής υποστήριξης και άμεσης υπέρβασης πολύπλοκων πολιτικών διαδικασιών εκπροσώπησης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η συντονιστική/ τεχνική επιτροπή που αποφασίστηκε θα αποτελείται από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων:
α) Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
β) Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου
γ) Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο»
δ) Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
ε) Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία

Οι αρμοδιότητες που θα έχει η Επιτροπή αφορούν διάφορα επίπεδα δράσης.
Αρχικά κρίθηκε σημαντικό να πραγματοποιεί επαφές ενημέρωσης του κοινού καθώς και επεξεργασία ενός σχεδίου δράσης για το 2005 ανά δήμο στο οποίο θα εμφανίζεται ο σκοπός των δράσεων, τα μέσα υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος αξιολόγησης της δράσης.
Εν συνεχεία επωμίσθηκε την προετοιμασία της 2ης συνάντησης εργασίας, στην οποία στόχος θα είναι η ευρύτερη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων της Τ.Α.
Τέλος ανέλαβε να οργανώσει τις δράσεις προβολής του Δικτύου και ανεύρεσης πόρων υποστήριξης του.

18 Φεβ 2005

Συνάντηση Φορέων Ψυχικής Υγείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στις 18/2/2005 πραγματοποιήθηκε, μετά από πρωτοβουλία της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, συνάντηση των φορέων ψυχικής υγείας και τοπικής αυτοδιοίκησης της Άνδρου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για τις δράσεις που υλοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας στο νησί και η αναζήτηση μεθόδων συνεργασίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κάλυψη των αναγκών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου και συμμετείχαν: οι Δήμαρχοι Άνδρου και Κορθίου, οι διευθυντές του Κέντρου Υγείας, οι επαγγελματίες που στελεχώνουν το κλιμάκιο Άνδρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων, οι επαγγελματίες που εργάζονται για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων, καθώς και εκπρόσωποι της Αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.Ψ.Υ., Δρ. Σ. Στυλιανίδης, αφού έκανε μία αναδρομή στην πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας, αναφέρθηκε στο ρόλο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας και την εμπειρία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Επεσήμανε τη σημασία συνεργίας με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις προαγωγής της ψυχικής υγείας και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο κ. Α. Πολίτης, Λέκτορας Ψυχιατρικής, στο Αιγηνήτειο Πανεπιστήμιο, ανακοίνωσε την έγκριση του πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής δράσεων τηλεψυχιατρικής στο ΚΥ Άνδρου με την υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Αθηνών και της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Πρόκειται, εν ολίγοις, για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται ήδη στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αγγλία.

Ο κ Γλυνός, Δήμαρχος Κορθίου, δήλωσε ότι η Κινητή Μονάδα αποτελεί ευλογία για τον τόπο και ότι στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Θεολόγου, Διευθυντής του Κ.Υ., τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης των γενικών γιατρών στην αναγνώριση των ψυχιατρικών διαταραχών, της συστηματικής ενημέρωσης για τις δράσεις των υπηρεσιών υγείας και της αποτελεσματικής διασύνδεσής τους. Τόνισε, παράλληλα, ότι σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας θα διαδραματίσει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ο κ. Αλεξάνδρου, προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επικεντρώθηκε στα προβλήματα που παρουσιάζονται στη συνεργασία με τα ΚΔΑΥ και την ανάγκη εξειδικευμένων δράσεων προαγωγής της ψυχικής υγείας με στόχο τους μαθητές, τους εκπαιδευτές και τους γονείς.

Ανακεφαλαιώνοντας, διαπιστώθηκε απ’ όλους τους παρευρισκόμενους η ανάγκη για δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας και ενημέρωσης σχετικά με τη φύση της ψυχικής υγείας και τους τρόπους αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας. Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. μπορεί να προσφέρει την τεχνογνωσία για την οργάνωση τέτοιων κοινωφελών δράσεων με την ενεργή υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.